Thực hiện Công văn số 1479/HĐPH  ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6 năm 2020 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”;

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật hoặc các hình thức phù hợp khác.

Lưu ý: Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Nội dung

a) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật sau:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống bạo lực gia đình…

– Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Tài nguyên, Luật Thủy sản, môi trường biển và hải đảo. Tuyền truyền các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển giữa Việt Nam và một số quốc gia láng giềng và đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cụ thể của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. Tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

– Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của viên chức, giảng viên, người lao động và người học: không lái xe vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

– Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống, dịch Covid – 19.

b) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Trường gồm:

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của Nghị định số 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có  hiệu lực từ ngày 15/7/2020);

– Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp.

c) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

d) Các văn bản pháp luật và Quy chế, Quy định của Trường được đăng tải tại địa chỉ: https://vanban.quangbinhuni.edu.vn/ (Vào Mục VĂN BẢN ở phía phải Website Trường à chọn Tiểu mục hiển thị gồm: Luật, nghị định; văn bản cấp Bộ; văn bản cấp Tỉnh; văn bản cấp Trường hoặc phổ biến GD pháp luật, tương ứng với tên loại văn bản để dowload tài liệu).

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm:Công văn số 647/ĐHQB-TTrPC