Thực hiện Công văn số 964/HĐPH  ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2020, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 4 năm 2020 như sau:

1. Đối tượng và hình thức

a) Đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Viên chức, giảng viên, nhân viên và sinh viên;

b) Hình thức tuyên truyền, phổ biến:

– Đối với viên chức, giảng viên, nhân viên: đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong cuộc họp định kỳ hằng tháng của đơn vị theo mô hình “Ngày Pháp luật”;

– Đối với sinh viên: Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tháng, sinh hoạt Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật hoặc các hình thức phù hợp khác.

Lưu ý: Việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL hằng tháng phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị để làm minh chứng cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Nội dung

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona mới (với tên gọi khoa học SARS-CoV2) gây ra theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 368/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19,…

Trong đó, chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động viên chức, giảng viên, người lao động và người học tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh; nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Đồng thời, tham gia vận động, tuyên truyền, khuyến cáo đối với những gia đình có người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, việt kiều..) hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà nước sở tại đã khuyến cáo.

Tuyên truyền, vận động viên chức, giảng viên, người lao động và người học hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang; giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người.

b) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật sau:

–  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các quy định đối với người nước ngoài trong việc tuân thủ khai báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam. Pháp luật thương mại, Luật Giá, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định về xử phạt đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; đầu cơ, tích trữ, buôn bán khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc men, vật tư y tế… trái phép, che giấu thông tin, đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch; hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường như vứt khẩu trang bừa bãi, xả thải không đúng nơi quy định…

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo Kế hoạch số 465/KH-ĐHQB ngày 22/3/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn, Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị…;

– Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Trường gồm:

+ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, có  hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định này thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

Giao cho Phòng Tổ chức – Hành chính nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Nhà trường; tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định mới.

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 15/02/2020).

c) Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại trong đó có Bản tin tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành cấp phát.

d) Các văn bản pháp luật và Quy chế, Quy định của Trường được đăng tải tại địa chỉ: https://vanban.quangbinhuni.edu.vn/ (Vào Mục VĂN BẢN ở phía phải Website Trường à chọn Tiểu mục hiển thị gồm: Luật, nghị định; văn bản cấp Bộ; văn bản cấp Tỉnh; văn bản cấp Trường hoặc phổ biến GD pháp luật, tương ứng với tên loại văn bản để dowload tài liệu).

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Thanh tra – Pháp chế để được hướng dẫn./.

Tệp văn bản đính kèm: Công văn số 382/ĐHQB-TTrPC